Hà Lan chuyên nghiệp giữ nó sạch

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


Giữ nó sạch sẽ giải phóng hệ thống nhỏ giọt của bạn từ tắc nghẽn và duy trì các điều kiện làm việc tốt nhất có thể. Giữ nó sạch sẽ là một đại lý làm sạch thân thiện với cây loại bỏ và ngăn ngừa tảo và vi khuẩn chất nhờn trong khi cũng ức chế sự phát triển của nấm. Sử dụng phòng ngừa dài hạn đảm bảo kết quả hàng đầu.
Giữ nó sạch sẽ giữ hệ thống nhỏ giọt theo thứ tự đúng, đặc biệt là khi sử dụng nước máy. Nhân viên làm sạch thân thiện với cây trồng này ngăn ngừa và trong hầu hết các trường hợp loại bỏ tảo, chất nhờn vi khuẩn và trì hoãn sự phát triển của nấm. Sử dụng phòng ngừa cho trong hầu hết các trường hợp kết quả tốt nhất.

Phù hợp với: mỗi hệ thống tưới tiêu.

Không có hại cho nhà máy.