Dutch Pro Original PH- Down 1L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £7.00


 

Dutch Pro PH- Down sẽ được sử dụng để điều chỉnh độ pH trong giai đoạn tăng trưởng.
Sử dụng: quảng cáo một lượng nhỏ pH- Tăng cho đến khi đạt được mức mong muốn.
Độ pH khuyến nghị là 5,8.

• Ăn mòn, chứa 38% axit nitric
• Gây bỏng.
• Không hít khói.
• Không dùng nội bộ.
• S2: để xa tầm tay trẻ em.
• S26: trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa mắt ngay lập tức với nhiều nước và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
• Mặc quần áo bảo hộ.