Dutch Pro gốc PH + Lên 1L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £8.50


PH + dung dịch kali-hydroxit.
Được sử dụng để tăng độ pH.
Sử dụng: quảng cáo một lượng nhỏ pH + cho đến khi đạt được mức mong muốn.

Độ pH khuyến nghị là 5,8 - 6,5.
 • Ăn mòn.
 • Không hít khói.
 • Gây bỏng.
 • Không dùng nội bộ.
 • S2: để xa tầm tay trẻ em.
 • S26: trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa mắt ngay lập tức với nhiều nước và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
 • Mặc quần áo bảo hộ