EasyFeed XL 30ltr Fabric Pot

  • Bán
  • Thường xuyên giá £5.95


 

Các chậu vải EasyFeedTM được làm bằng vải có thể thở được chất lượng cao cho phép cắt tỉa không khí của rễ. Khi một gốc rễ được cắt tỉa không khí, nó kích thích rễ thứ cấp để phân nhánh ra do đó

tăng khối lượng gốc.

Rễ mận không khí

Tăng khối lượng gốc so với chậu nhựa

Các gốc được rút ra xuống dưới

Truyền nhiệt từ vùng gốc

Reusable & Recyclable

Tăng oxy vào vùng gốc