Emerald Harvest 3 phần boxset

  • Bán
  • Thường xuyên giá £240.00


Nó có thể được khó khăn để chuyển đổi từ một trong những thương hiệu dinh dưỡng khác. Với bộ khởi động® kick-Starter Kit, bạn có thể thử các dòng chất dinh dưỡng cao cấp với rủi ro tối thiểu cho khu vườn hoặc ngân sách của bạn.

Các 3-phần Grow, Micro, Bloom. Mỗi kick-Starter Kit bao gồm các chai Quart có kích thước của chất dinh dưỡng cơ bản được lựa chọn, cộng với các chai Quart kích thước của các đầu bán hàng bổ sung: vua Kola, tăng cường mạnh mẽ của chúng tôi nở; Emerald Goddess, nhà máy thuốc bổ cao cấp của chúng tôi; Mật ong chome, hương thơm của chúng tôi và nhựa enricher; và root Wizard, xây dựng gốc lớn của chúng tôi.