Công nương Ánh sáng C2ft (60cm) 4 đèn T5

  • Bán
  • Thường xuyên giá £85.00


Công ty T5 của Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Khí tượng năng lượng cao.Hệ thống 2ft này chứa đèn 4 T5.

Những hệ thống này cho phép bạn có nhiều cấu hình treo cổ để phục vụ thiết kế vườn cây.Hệ thống Công thiên V5 treo ba chiều ngang, dọc hay ngang.