Vitalink Essentials pH Down 250ml

  • Bán
  • Thường xuyên giá £4.00


VitaLink ESSENTIALS pH Down (81% Phosphoric Acid) là một bộ điều chỉnh chất lượng cần thiết để kiểm soát độ pH của các dung dịch dinh dưỡng. Tập trung cho người trồng nghề nghiệp.