Evoponic Elixir Steriods

  • Bán
  • Thường xuyên giá £50.00


  • Cho tăng trưởng thực vật nhanh chóng
  • Cải thiện chất lượng Hoa
  • Tăng trọng lượng
  • AIDS phục hồi từ bệnh
  • Giúp với thiệt hại từ sâu bệnh
  • Có thể được sử dụng trong suốt vòng đời của thực vật