Dripper lũ (màu xanh) 40 l/h

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.30


Các giới lũ được sử dụng để giúp cung cấp các giải pháp dinh dưỡng cho container của bạn như là một phần của một hệ thống giới. Một kết thúc attachs đến một chiều dài của dòng giới và cuối khác digs vào chất nền. Chất dinh dưỡng sau đó được cho phép thông qua với tốc độ 40 lít/giờ.

  • Làm từ nhựa mạnh mẽ
  • 40 lít mỗi giờ tỷ lệ lưu lượng