G.A.S EC Fan Balancer

  • Bán
  • Thường xuyên giá £80.00


Bộ cân bằng quạt EC của GAS cung cấp cho bạn kiểm soát hoàn toàn môi trường phòng phát triển của bạn.
Bạn có thể kiểm soát tốc độ quạt tối đa của cả quạt nạp và quạt xả với bộ cân bằng. Kiểm soát chính xác áp suất âm trong phòng của bạn rất đơn giản với bộ cân bằng. Luôn luôn đặt quạt ra ngoài cao hơn quạt nạp để ngăn chặn áp lực tích cực xảy ra trong môi trường phòng phát triển của bạn.
Được thiết kế ở Đức để làm việc với bộ điều khiển quạt G.A.S EC.