Khay vuông Garland 1m

  • Bán
  • Thường xuyên giá £22.00


Khay này là tác động kháng và ánh sáng cũng như cuộc sống lâu dài có thể được trồng trực tiếp vào hoặc sử dụng với khay và chậu hạt giống. Nếu cần thêm lỗ thoát nước. Nó cũng là tuyệt vời để sử dụng như là một phần của một hệ thống hấp dẫn cho ăn với AutoPot AQUAvalve và chậu lớn.