Gavita Pro Small Room Phản xạ M16 de SR

  • Bán
  • Thường xuyên giá £50.00


Gavita M16 de SR REFLECTOR (phản xạ phòng nhỏ)


Đây là bộ phản xạ thay thế cho Gavita ProRất dễ cài đặt mà không cần thiết.

-Tỷ lệ vừa rộng cho độ đồng nhất trong các phòng nhỏ

Có thể dùng cho 750-1000W HP double cũng được