Gavita Pro rộng Angkle W150 DE phản xạ

  • Bán
  • Thường xuyên giá £50.00


Gavita Pro W150 DE phản xạ

Được làm từ nhôm Vega/MIRO, các phản xạ này có hiệu quả cao và được phát triển đặc biệt để làm việc với đèn đôi kết thúc.
Chênh lệch rộng cho tính thống nhất và hiệu quả vô song
Có thể được bố trí gần hơn với cây trồng trong một phòng lớn
Dễ dàng cài đặt-không có công cụ
Thích hợp để sử dụng với 750 – 1000W HPS
Có thể thay thế vật cố dòng tiêu chuẩn Pro và phản xạ hortistar
Phân phối tối ưu từ mức ánh sáng thấp
Chênh lệch rộng cho tính thống nhất và hiệu quả vô song
Có thể được bố trí gần hơn với cây trồng trong một phòng lớn