Bột Nhà Xanh dài 1kg

  • Bán
  • Thường xuyên giá £30.00


Hầu hết là dài (N-P-K: 15-7-22) "ra hoa dài" được thiết kế đặc biệt cho sự phát triển và ra hoa của tất cả các chủng dài và chủ yếu là dài, chủ yếu là bột-Feeding dài có thể được sử dụng trên bất kỳ chủng hoa trong hơn 9 tuần, giống như hầu hết các vùng đất từ ​​Châu Phi và Đông Nam Á. Nó có kết quả tốt nhất về các chủng có chứa ít nhất 60% di truyền hoa dài.

Được thiết kế cho toàn bộ cây trồng từ hạt giống đến thu hoạch, cung cấp dinh dưỡng tốt nhất trong quá trình phát triển thực vật và ra hoa. Sử dụng bột cho ăn có nghĩa là muối được xây dựng trong môi trường là tối thiểu, đòi hỏi ít thường xuyên xả.