Guanokalong chiết xuất Taste improver

  • Bán
  • Thường xuyên giá £14.00


Guanokolong Extract Taste improver được thiết kế để thúc đẩy hương vị, chất lượng và năng suất của cây trồng. Nó giúp đẩy nhanh cấu trúc rễ và thúc đẩy ra hoa exuberant; nó cũng giúp bảo vệ cây chống lại các mầm bệnh do vi khuẩn.

Thích hợp cho đất, Cocos, Hệ thống thuỷ điện.
Chiết xuất 100% tự nhiên