Guard'n'Aid For Thrip - 250ml

  • Bán
  • Thường xuyên giá £35.00


Guard 'n' Aid for Thrip là một loại thuốc trừ sâu được phát triển đặc biệt để sử dụng chống bọ trĩ ở giai đoạn ấu trùng, trưởng thành và trứng.

Thích hợp cho trồng ngoài trời và được bảo vệ trên cả cây trồng ăn được và không ăn được.