HAILEA QUÁI-2500 650lph điều Chỉnh máy Bơm M/Đầu 1,2 m Với đường Ống Khí

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


Này linh hoạt chút bơm có khả năng làm việc ở nước thấp điều kiện. Các QUÁI-2500 cũng đi kèm với tiền thưởng thêm một oxy đơn vị trộn như tiêu chuẩn. ABS trường hợp chất lượng cao, thép không gỉ trục đó là thích hợp cho tươi và nước biển và lý tưởng để sử dụng với muối dinh dưỡng.

Nó đã được xây dựng trong chảy điều để kiểm soát dòng chảy dễ dàng và lý tưởng để bơm chất dinh dưỡng trong NFT/Lũ kiên Cống ứng dụng.

Bơm này được gắn trên ống hút cho vị trí an toàn và được thiết kế để sử dụng liên tục. Sự pha trộn phụ kiện mà nói với SANDY-2500 người mẫu cho phép với số lượng lớn của máy phải được trộn với nước trong khi các máy bơm được sử dụng tăng đáng kể nồng độ oxy (O 2).