Hy-Gen Budlink Silica

  • Bán
  • Thường xuyên giá £20.00


BudLink là một chất bổ sung dinh dưỡng dựa trên silica hòa tan cao. Việc sử dụng BudLink sẽ tăng trọng lượng và số lượng lớn và hỗ trợ sự hấp thu chất dinh dưỡng cũng như tăng cường cây trồng và cải thiện khả năng kháng bệnh. Nó làm giảm mất độ ẩm và cải thiện sự phát triển của tế bào. BudLink cũng kích thích hệ thống miễn dịch của nhà máy của bạn và tăng trọng lượng và số lượng lớn.