Hydrotops - Bactivator

  • Bán
  • Thường xuyên giá £17.00


HydroTops Bactivator là một sinh học tiêm phòng làm việc với nhà máy của tự nhiên hệ thống phòng thủ để tăng khả năng gây hại tấn công và bị nhiễm nấm.

Có sẵn trong 10 liều và 25 liều ống.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Thêm 1 độ thìa vi Khuẩn đến 500 của nước ấm và để yên cho 15 phút.
  • Thêm 10 của chất Xúc tác cho mỗi thìa vi Khuẩn trong giải pháp của bạn. Để yên cho 15 phút nữa cho đầy đủ kích hoạt của các vi Khuẩn.
  • Bây giờ Bactivator đã sẵn sàng để thêm vào các giải pháp dinh dưỡng trong xe tăng. Trộn tốt. Lưu hành dinh dưỡng giải pháp của cây như bình thường. Lặp lại hàng tuần.
  • Không sử dụng với h 2 o 2 như thế này sẽ tiêu diệt các hữu phần trong bioponic sản phẩm.
  • Một liều xử lý đến 50 lít. Bạn không thể quá liều.