Hydrotops-tuôn ra

  • Bán
  • Thường xuyên giá £17.00


HydroTops Flush là một tập trung nâng cao cho thực vật có hoa, được thiết kế để hỗ trợ trong việc loại bỏ các chất dinh dưỡng dư thừa từ thực vật trước khi thu hoạch, để cải thiện hương vị và hương thơm, cho một phong phú hữu cơ. Nó được xây dựng để cung cấp đường phức tạp và kích thích tố, cần thiết cho quá trình xả.

Có sẵn trong chai 1 lít.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • 7-14 ngày trước khi thu hoạch, thay đổi các giải pháp dinh dưỡng và làm mới với bioponic Flush.
  • Để mỗi lít nước trong hồ chứa thêm 5-10ml của bioponic tuôn ra tập trung, trộn triệt để. Không điều chỉnh độ pH của dung lượng.
  • Kiểm tra EC của giải pháp. Nếu giải pháp kiểm tra cao hơn mong muốn, thêm nước để sửa chữa. Nếu giải pháp kiểm tra thấp hơn, thêm tập trung hơn cho đến khi đọc được thỏa đáng.