Hydrotops-bắt đầu

  • Bán
  • Thường xuyên giá £15.00


HydroTops bioponic Head Start cho các nhà máy trẻ một "khởi đầu" trong cuộc sống. Được thiết kế với nhu cầu của các nhà máy trẻ và cắt trong tâm trí. Head Start cung cấp sự cân bằng dinh dưỡng chính xác và mức độ nguyên tố vi lượng để phát triển một hệ thống rễ mạnh và khuyến khích tăng trưởng nhanh chóng.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  • Để mỗi lít nước thêm 10ml Bioponic Head Start cho đến khi EC nằm trong phạm vi mong muốn.
  • Nếu giải pháp kiểm tra cao hơn mong muốn, hãy thêm nước tap khác để sửa. Nếu giải pháp kiểm tra thấp hơn, thêm tập trung hơn cho đến khi đọc được thỏa đáng.
  • Kiểm tra pH và điều chỉnh nếu cần thiết.
Không sử dụng với H2O2 vì điều này sẽ phá hủy các thành phần hữu cơ trong các sản phẩm Bioponic.