Ion hydro phát triển 5L nước cứng

  • Bán
  • Thường xuyên giá £23.00


Ionic hydro Grow là chất dinh dưỡng thủy canh một phần phù hợp với giai đoạn tăng trưởng thực vật. Nó có một tỷ lệ pha loãng của 1:100 và là một chất dinh dưỡng tuyệt vời cho người mới bắt đầu.