Bộ đèn chiếu sáng hoàn chỉnh từ tính Lumii 600w đen

  • Bán
  • Thường xuyên giá £180.00


Bộ dụng cụ chiếu sáng từ tính Lumii chứa các thứ sau -

  • Chấn lưu từ tính Lwi đen 600w
  • Phản xạ đen Lumii
  • Bóng đèn quang phổ kép Lumii đen 600w