Lumatek Ultimate Pro 600W 400V Ballast

  • Bán
  • Thường xuyên giá £140.00


Các Lumatek Ultimate Pro 400V 600 watt kỹ thuật số giữ lại tất cả những lợi ích tuyệt vời của các tiêu chuẩn kỹ thuật số Lumatek phạm vi như tiêu thụ năng lượng thấp, siêu lumens để nâng đầu ra đèn của bạn và các tùy chọn dimmable để thay đổi sản lượng ánh sáng, nhưng họ cũng là một trong những chỉ có một ít chấn lưu được thiết kế để chạy cấp độ chuyên nghiệp 400V trồng đèn

Các 600W Lumatek Ultimate Pro là để sử dụng với chuyên nghiệp 400V đèn làm vườn nhưng cũng sẽ chạy đèn 240V tiêu chuẩn.