Thế giới đen 600W kỹ thuật số Ballast 6 "Aerotube Kit

  • Bán
  • Thường xuyên giá £110.00


Thế giới 600W kỹ thuật số ánh sáng bộ kit Aerotube chứa sau-

  • Thế giới đen dimmable kỹ thuật số 600W Ballast
  • Thế giới Aerotube phản xạ lựa chọn 5 "hoặc 6" 
  • Thế giới đen 600W Dual Spectrum Bulb 
  • Dây Ratchets (Pair)