Quạt rung bàn đạp (16 ")

  • Bán
  • Thường xuyên giá £25.00


Người hâm mộ Pedifal maxifan từ các chuyên gia làm vườn tại maxibright

  • 3 tốc độ
  • Dao động
  • Chiều cao có thể điều chỉnh
  • Đường kính 40 cm