ONA Apple crumble Mist 170g

  • Bán
  • Thường xuyên giá £12.00


ONA Apple crumble Mist đến thuận tiện đóng gói trong lon aerosol để sử dụng bất cứ nơi nào mùi xảy ra. Các lon ONA Mist giữ 170 gram hoặc 6 ounce ONA, và đủ nhỏ để lưu trữ thực tế bất cứ nơi nào. ONA là rất mạnh mẽ và sẽ trung hòa mùi trong gara, nhà hàng, Phòng tắm, Phòng khách sạn, bếp, Phòng hút thuốc, hoặc bất cứ nơi nào trong nhà của bạn hoặc cơ sở kinh doanh nhỏ.