CÔ ấy Tươi Lanh Phun 250

  • Bán
  • Thường xuyên giá £8.00


Công sức Mạnh kiểm Soát Mùi – trong một Cá nhân kích Thước! CÔ ấy Mùi trung hòa – ở trong một Tiện Chai Xịt! CÔ ấy Phun – Sử dụng nó ở Khắp mọi nơi! Anh có hút thuốc lá trong gia đình của bạn? Bạn có vật đó đi khắp nơi trong căn nhà của bạn? Bạn có một khó chịu rác khu vực? Bạn sẽ giống như không khí trong nhà hay tại văn phòng để mùi mới và sạch? Sau đó, sử dụng CÔ ấy Phun! CÔ ấy Phun là một cách thuận tiện 250 ml (8 oz) chai, và nó là tất cả các bạn sẽ không bao giờ cần. Nó đúng là một mùi trung hòa, không như một số cửa hiệu đó chỉ là mùi hương không khí.
Sản phẩm kích Cỡ
CÔ ấy PRO Phun có sẵn trong các kích thước thùng:
250 ml Chai Xịt (8 oz) – để sử dụng chung, chỉ cần phun bất cứ nơi nào có mùi rất phổ biến.