Pail ONA Pro gel 4L

  • Bán
  • Thường xuyên giá £45.00


ONA gel Bồn tắm 4 lít (Pro)

Kiểm soát mùi tuyệt hảo của các loại làm mát không khí của ONA bây giờ đã có trong một bồn tắm 4 lít! Các ONA Air gel Pot có chứa một gel mà từ từ bản phát hành một không khí liên tục làm mát hơi có thể loại bỏ rất hiệu quả mùi trong một nhỏ đến vừa diện tích và được sử dụng với các đơn vị fan hâm mộ ONA Breeze cho hiệu quả hơn trong một khu vực rộng lớn. Tuyệt vời cho bất kỳ phòng trong nhà!
ONA-tuyệt hảo, lâu dài & kiểm soát mùi hoàn toàn đáng tin cậy
4 lít gel Bồn-chỉ cần loại bỏ nắp và nơi trong phòng.
Có thể được sử dụng với các đơn vị fan hâm mộ ONA Breeze để sử dụng trong khu vực rộng lớn
Có hiệu quả loại bỏ bất kỳ mùi và mùi trong một phòng nhỏ đến vừa
Sức mạnh vô hiệu hóa Ona mùi kéo dài trong vài tuần
ONA Pro lá hầu như không có hương thơm
ONA Pro-hiệu quả nhất của tất cả các phạm vi ONA