Chất lỏng Orca Mycorrhizae 475ml

  • Bán
  • Thường xuyên giá £36.00


Chất lỏng cao cấp Mycorrhizae với vi khuẩn có lợi
Orca là một sản phẩm vi khuẩn có lợi cho chất lỏng và rất tập trung.
Nó kết hợp 4 loài Endo mycorrhizal có hiệu quả cao với 14 chủng vi khuẩn siêu hiệu quả. Từ những người mang đến cho bạn Great White, tất cả-trong-một inoculant là tất cả những gì bạn cần khi nói đến beneficials.
Không bao giờ trước khi có như vậy một tiêm chủng mạnh mẽ được như vậy sạch sẽ, dễ áp dụng, và hiệu quả.