Ống dẫn 3M Phonic

  • Bán
  • Thường xuyên giá £25.00


Với khả năng âm thanh vượt trội, ống dẫn PhonicTrap có hiệu quả làm giảm mức độ ồn của luồng không khí trong hệ thống thông gió của bạn.
t không nhăn khi uốn cong và giữ hình dạng của nó ngay cả khi uốn cong 180 độ. Chất lượng cao không dị ứng hoặc ngứa ống cách điện. Đơn giản chỉ là ống dẫn tốt nhất trên thế giới để giảm tiếng ồn.