Cây phật PK 9-18

  • Bán
  • £15.00
  • Thường xuyên giá £15.00


Cây phật thủ là giải pháp hòa tan PK 9-18 duy nhất hiện có trên thị trường, được tạo ra ở Anh bởi một công ty có một trong bốn nhà hóa học hàng đầu trên thế giới làm việc với họ, người đã tạo ra phân bón cho nhiều loại cây trồng phá kỷ lục thế giới nhà sản xuất. Họ đã sản xuất công thức này hứa hẹn sẽ tăng năng suất ít nhất 40%.