Plant Magic Plus - Bio-Silicon

  • Bán
  • Thường xuyên giá £6.00


BioSilicon được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng đất / phân hữu cơ chứa hỗn hợp độc đáo của humic và silicat để đảm bảo tính sẵn có tối ưu.

Silicon không dễ dàng có sẵn từ đất, mà tại sao sử dụng hỗn hợp đặc biệt này sẽ đảm bảo rằng cây trồng của bạn được hưởng lợi từ nhiều khía cạnh cho trái ngon hơn và lớn hơn.

Lợi ích của Bio-Silicon

BioSilicon sẽ củng cố thành tế bào của thực vật dẫn đến các vấn đề sau:

Cải thiện hoạt động quang hợp
Sản lượng tăng
Thân và thân khỏe hơn
Cải thiện sức đề kháng đối với nấm gây bệnh
Cải thiện khả năng chịu nhiệt
Cải thiện tính kháng sâu bệnh
Cải thiện khả năng kháng bệnh