Plant Magic Plus - Bloom Boost

  • Bán
  • Thường xuyên giá £6.00


Công thức Bloom Boost từ Plant Magic Plus này được thiết kế để tăng kích thước, màu sắc và mùi thơm từ hoa của bạn, và nó thực hiện chính xác điều đó.

Bloom Boost chứa hàm lượng phốt pho và kali cao được thực vật sử dụng với số lượng rất lớn trong thời kỳ ra hoa và đậu quả của chúng, và nó cũng chứa một số yếu tố nitơ để giúp duy trì chất dinh dưỡng cân bằng hơn.

Được bổ sung vào chất dinh dưỡng cơ bản thường xuyên của bạn, Plant Magic Plus Bloom Boost sẽ hỗ trợ cây trồng của bạn trong cuộc đấu tranh để tạo ra cây trồng lớn nhất và tốt nhất có thể từ khu vườn của bạn.

Có sẵn trong 500ml, 1 lít và 5 lít.