Plant Magic Plus - Pure Clean

  • Bán
  • Thường xuyên giá £8.00


Plant Magic Pure Clean là một chất làm sạch siêu hiệu quả, hoạt động hoàn hảo trong mọi hệ thống, bên cạnh bất kỳ chế độ dinh dưỡng nào.

Nó sẽ đảm bảo máy bơm, các bộ phận và bể chứa không có muối và tích tụ. Điều này sẽ ngăn chặn các ống bị chặn, máy bơm và sự thất bại của các bộ phận di chuyển.

Pure Clean cũng sẽ phá vỡ muối tích tụ trong vùng rễ để hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và ngăn ngừa độc tính.