Nhà máy! T 20L Xô

  • Bán
  • Thường xuyên giá £4.00


Xô PLANT! T là một thùng được tạo ra có mục đích cho các hệ thống sở thích thủy điện DIY trong khi vẫn duy trì chức năng như một thùng chứa. Cái xô 20L này có thể được sử dụng cho nuôi cấy nước sâu với bất kỳ nắp Net nào được cung cấp bởi HydroGarden.

Việc bao gồm các điểm quản lý cáp đảm bảo rằng tất cả các dây và ống vừa khít để không có đường ống hoặc hãng hàng không bị chặn và không có dây bị rối. Các tay cầm được tích hợp vào thùng PLANT! T 20L cho phép cầm nắm tốt và dễ dàng mang theo.