Thực vật! Thảm T spreader-250m cuộn rộng x 20cm

  • Bán
  • Thường xuyên giá £60.00


NHÀ máy! T spreader mat phá vỡ sự căng thẳng bề mặt của nước và chất dinh dưỡng và giúp làm ướt bề mặt của tất cả các loại hệ thống. Đặc biệt hữu ích cho các hệ thống NFT.