RAM 300mm Eco Fan

  • Bán
  • Thường xuyên giá £25.00


Một fan hâm mộ nhỏ gọn lý tưởng cho người trồng có ý thức không gian để sử dụng trong phòng trồng và trồng lều.

Các tính năng RAM 300mm Eco Fan:

Thiết kế thu hẹp
Louvre fan hâm mộ cho ngay cả luồng không khí
Lưỡi 300mm (12)