MagnifiCal

  • Bán
  • Thường xuyên giá £16.00


MagnifiCal
Cung cấp các khoáng chất cần thiết cho cây của bạn

MagnifiCal là siêu Chelated, kết quả là một sự hấp thu nhanh hơn cho các nhà máy của bạn. Công thức của chúng tôi đã được thiết kế đặc biệt tăng tốc độ hấp thụ và có thể bắt đầu ảnh hưởng đến các nhà máy của bạn trong vòng một vài giờ sau khi sử dụng.

MagnifiCal có thể được sử dụng như một chất phụ gia hoặc phun phân lá.