Rhino Hobby & RAM hỗn hợp Flow Kit

  • Bán
  • Thường xuyên giá £75.00


Bộ dụng cụ sở thích tê giác của chúng tôi cung cấp một giá trị tuyệt vời cho giải pháp thông gió tiền ở một mức giá tuyệt vời.

Kit bao gồm-

Rhino Hobby carbon lọc

RAM hỗn hợp Flow fan

3 ducting Clips

5m của nhôm ducting