SG50 NET POT

  • Bán
  • Thường xuyên giá £0.20


Net Pot là lý tưởng để sử dụng với các hệ thống thủy canh và trong nhân giống. Chúng nhỏ hơn một chút so với lỗ máng để cho phép dễ dàng kiểm tra vùng gốc và ít tổn thương rễ khi nâng.

(Phù hợp với máng sâu 50mm)