Shogun Calmag

  • Bán
  • Thường xuyên giá £8.00


Shogun CalMag cải thiện sự hấp thu dinh dưỡng và translocation trong các nhà máy của bạn mà rất có thể làm tăng hiệu suất. Cũng có thể được sử dụng để địa chỉ thiếu hụt canxi và magiê.

SHOGUN CalMag là một bổ sung thường bị bỏ qua cho bất kỳ chế độ ăn nào có thể tạo ra những cải tiến lớn. Cải thiện sự hấp thu dinh dưỡng và translocation các chất dinh dưỡng xung quanh nhà máy, CalMag ồ ạt tăng cường khả năng thực vật của bạn để di chuyển và sử dụng các yếu tố chất dinh dưỡng thiết yếu xung quanh cũng như giúp đỡ để tạo điều kiện cho nhiều chức năng thiết yếu thực vật.


Rất tinh chế canxi và magiê nguồn cho các nhà máy
Cũng chứa sắt-một yếu tố khác thường thiếu vi
Cải thiện translocation chất dinh dưỡng
Cân bằng các giải pháp dinh dưỡng để tạo điều kiện hấp thụ và sử dụng kali và Phosphorous cao
Tạo điều kiện cho nhiều nhà máy chính chức năng như sản xuất chlorophyll