Tanlin 20ml

  • Bán
  • Thường xuyên giá £20.00


Canada Xpress tanlin có chứa tinh thể vi mô mà, khi ăn vào bởi loại nấm hoặc ấu trùng ruồi scarid, xuyên thủng các vùng tiêu hóa của họ và giết chết chúng. Mặc dù Tanlin không giết côn trùng trưởng thành, nó phá vỡ chu kỳ sinh sản bằng cách giết chết ấu trùng ăn rễ cây của bạn.

Tanlin là hoàn toàn an toàn, thân thiện với môi trường và mùi-miễn phí. Tanlin cũng là lý tưởng để sử dụng như là một ngăn ngừa.