Quạt hộp gỗ TORNADO 200mm 3250m3

  • Bán
  • Thường xuyên giá £295.00


Quạt hộp âm thanh 200mm 8 inch công suất cao di chuyển 3250m3 không khí. Quạt này là một trong những quạt có công suất cao yên tĩnh nhất trên thị trường.