Quạt hộp gỗ TORNADO 250mm 4250m3

  • Bán
  • Thường xuyên giá £350.00


Quạt hộp âm thanh 250mm 10 inch công suất cao di chuyển 4250m3 không khí. Quạt này là một trong những quạt có công suất cao yên tĩnh nhất trên thị trường.