Máy ảnh VitaLink

  • Bán
  • Thường xuyên giá £8.00


Quan trọng cho sự phát triển và phát triển của cây cối, yếu tố VitaLink Calmag có chứa can-xi và magnesium, hai yếu tố quan trọng cho việc tăng trưởng cây mạnh.Đây là một sản phẩm lý t ưởng cho những nông dân ở mọi cấp độ và có thể được thêm vào trong suốt vòng đời sống tăng trưởng của cây bởi vì nó là một sản phẩm bất động sản có thể bay đến vùng phát triển mới.Dùng sản phẩm VitaLink CalMag cùng với chất dinh dưỡng đã chọn.

Lợi:

Làm tăng trưởng lá
Tăng cường cấu trúc tế bào
Tăng trưởng nhà máy
Tăng cường cây cối
Giúp phát triển nhà máy
CalMag được mua trong chai 250ml, 1L và 5L.

Quan trọng là không sử dụng quá nhiều VitaLink Cal Mag, vì điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực.

Chất lượng: dùng 1ll/1L trong ba tuần đầu của sự phát triển thực vật trong các phương tiện đông hợp, hoặc khi lượng can-xi bị thiếu trong cung.