VitaLink Earth MAX Phát triển

  • Bán
  • Thường xuyên giá £11.00


VitaLink Earth MAX là một chất dinh dưỡng khoáng có thêm axit fulvic đã được phát triển để chứa mọi thứ thực vật cần cho sự tăng trưởng nhanh và phát triển cây khỏe mạnh cùng với năng suất lớn khi phát triển trong đất. Sản phẩm này lý tưởng để sử dụng với cây trồng trong chậu và là một công thức độc đáo được khoa học chứng minh để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và năng suất lớn. Nó có sẵn trong cả hai công thức tăng trưởng và nở hoa.

Trái đất phát triển tối đa

Earth MAX grow là một chất dinh dưỡng cho cây trồng trong môi trường đất / phân hữu cơ. Công thức hỗ trợ tăng trưởng thực vật.
Nên được sử dụng trong 3 tuần đầu của giai đoạn thực vật.
Có sẵn trong chai 1L, 5L và 10L.
Liều dùng: Cây non = 1-2ml / L. Trưởng thành = 3-4ml / L.