Vitalink Yếu tố cần thiết pH Xuống 1

  • Bán
  • Thường xuyên giá £10.00


VitaLink YẾU tố cần thiết pH Xuống 1 LÍT (81% khát nước, buồn nôn Acid) là chất lượng điều cần thiết để kiểm soát pH của dinh dưỡng. Tập trung cho các chuyên nghiệp choai.