Chung kết VitaLink

  • Bán
  • Thường xuyên giá £6.50


Phụ gia VitaLink Finale là sản phẩm hoàn thiện trong một hoặc hai tuần trước khi thu hoạch. Nó giúp làm chín cây và mang lại bất kỳ cây trồng kém phát triển nào có chất lượng tương đương với phần còn lại của hoa hoặc trái cây cùng một lúc.

Những lợi ích:

Giúp cây trồng chín cùng nhau
Sản phẩm chất lượng cao
Rửa sạch mọi chất dinh dưỡng dư thừa từ cây trồng
Năng suất tối đa
Finale có sẵn để mua trong 250ml, 1L và 5L.

Liều dùng: 3-4ml / 1L.