VitaLink PK 13/14

  • Bán
  • Thường xuyên giá £5.00


Một phụ gia PK thẳng, VitaLink PK rất giàu kali và phốt pho và khuyến khích một loại cây trồng tốt hơn, đầy đủ hơn từ các nhà máy trong khi hỗ trợ chất lượng của nhà máy. Khi ra hoa, sự gia tăng tỷ lệ kali so với nitơ làm tăng tốc quá trình sinh sản, khuyến khích cây sử dụng nhiều năng lượng hơn trên hoa hoặc quả của chúng dẫn đến tăng năng suất.

Những lợi ích:

Tăng năng suất
Cải thiện chất lượng ra hoa và đậu quả
Tăng cường sức khỏe cây trồng
Nhanh hơn, kết quả tốt hơn
Tập trung cao độ
VitaLink PK có sẵn để mua trong các chai 250ml, 1L và 5L.

Liều dùng: Sử dụng 1ml / 1L trong tuần ra hoa cao điểm (tuần nở 5 hoặc 6)